Makieta wysokości 110cm przedstawia:

Zbójnicką Bramę w Haligowskich górach,

szczytową część Grubej Skały na terenie

Pienińskiego Parku Narodowego ( Pienap-u ).

Jest to otwór w ścianie skalnej dł. 30 metrów

i wysokości  5 metrów.

Makieta wykonana na podstawie analizy

zdjęć i dostępnych opisów.

 

 Podczas 1-  majowej (2013r) imprezy w amfiteatrze  Pod Wierzbą

w Krościenku była prezentowa makieta Zbójnickiej Bramy .