Klasztor Kartuzów 1320-1567

        Kamedułów 1711-1782

 

 W sierpniowy dzionek makieta Czerwonego Klasztoru za zgodą dyrektora

obiektu pokazała się w  całej swojej okazałości w murach i na dziedzińcach

klasztoru. Na dziedzińcu przed refektarzem zrobiło się tłoczno, słychać było

różnojęzyczną mowę a wśród nich była miniatura klasztoru. Zwiedzający robili

zdjęcia makiety i porównywali z rzeczywistością obiektu.