Makieta nieistniejącej już Kaplicy Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem.

 

 Obiekt zbudowany w 1936 roku z materiałów zgromadzonych na budowę kościoła,  służył jako Dom Parafialny.  Projektantem był Krościeński architekt Stanisław Dziewolski.

W 1939roku urządzono tu stałe kino, odbywały się zabawy , spotkania młodzieży, zebrania. Po II wojnie światowej budynek przekształcono i poświęcono na kaplicę.

 Po 1962 roku przebudowano prezbiterium według  zaleceń posoborowych. Tutaj z kardynał Karolem Wojtyłą  spotykała  się młodzież w ogrodach przy kaplicy. Kardynał

celebrował msze Oazowe wraz z innymi celebransami. Z uwagi na  budowę nowego kościoła w tym miejscu, kaplicę rozebrano.