Po ok.600 latach od śmierci bł. Kingi w Pieninach wzmógł się Jej kult. W wykutej grocie poświęcono figurę  wykonaną  w kamieniu pińczowskim. Od tej pory na ołtarzu w grocie, w niedzielę około 24 lipca jest odprawiana  msza odpustowa. Przybywający w to miejsce ludzie modlą się w różnych intencjach za Jej wstawiennictwem.