Podczas III Letniego Festiwalu Pieniny-Kultura-Sacrum na dziedzińcu kościoła ,uczestniczyłem w prezetacji twórców lokalnych.